بانی ثبت

الزام ارسال صورتحساب به سامانه مودیان مالیاتی
دارای نرم افرار متصل

ارائه دهنده برترین خدمات ثبتی و اداری

الزامات ارسال مدارک

1

اشتراک

ترکیب حروف و اعداد بوده که در ابتدای همکاری با مجموعه،کارشناسان بانی ثبت به شما آن را اعلام می نمایند

2

پسوند فایل

پسوند های قابل پذیرش jpg،png و pdf می باشد و سایر پسوند ها قابل پذیرش نمی باشد

3

تعداد فایل

حداکثر تعداد فایل قابل بارگذاری در هر بار،10 فایل می باشد

4

حجم فایل

حداکثر حجم هر فایل جهت بار گذاری 5MB  میباشد

فایل را اینجا رها کنید یا
انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: 5 MB, حداکثر فایل ها : 10.
    این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.
    Scroll to Top