بانی ثبت

الزام ارسال صورتحساب به سامانه مودیان مالیاتی
دارای نرم افرار متصل

ارائه دهنده برترین خدمات ثبتی و اداری

دسته: تغییرات

تصویب ترازنامه سود و زیان شرکت

تصویب ترازنامه سود و زیان شرکت

مقدمه چگونگی تصویب ترازنامه سود و زیان شرکت و مراحل انجام آن یکی از بحث‌های مهم اقتصادی که برای ادامه حیات هر شرکتی دارای اهمیت …

ادامه مطلب...
تغییرات شرکت سهامی

انواع تغییرات در شرکت های سهامی خاص

مقدمه انواع تغییرات در شرکت های سهامی خاص و نحوه انجام آن ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در پاره‌ای از مواقع برای شرکت‌ها به‌وجود می‌آید، …

ادامه مطلب...
تغییرات شرکت مسئولیت محدود

انواع تغییرات در شرکت های مسئولیت محدود

مقدمه انواع تغییرات در شرکت های مسئولیت محدود و نحوه انجام آن بیشترین آمار ثبت شرکت در ایران را شرکت های با مسئولیت محدود دارند …

ادامه مطلب...

تبدیل شرکت

منظور از تبدیل شرکت چیست؟ تبدیل شرکت زمانی انجام خواهد شد که شرکا با توجه به سوابق و عملکرد شرکت ، حاضر به انحلال و …

ادامه مطلب...

تغییر موضوع فعالیت شرکت

تعریف موضوع فعالیت شرکت موضوع فعالیت شرکت شرح و بیانگر عملکرد و فعالیت های شرکت و زمینه کاری آن می باشد. در واقع متقاضیان ثبت …

ادامه مطلب...

انحلال شرکت

منظور از انحلال شرکت چیست ؟ افراد به منظور فراهم آوردن بستر قانونی برای فعالیت های اقتصادی خود تصمیم به ثبت شرکت می کنند ، …

ادامه مطلب...
Scroll to Top