بانی ثبت

الزام ارسال صورتحساب به سامانه مودیان مالیاتی
دارای نرم افرار متصل

ارائه دهنده برترین خدمات ثبتی و اداری

دسته: ایران کد و GS1

نمونه تصویر ایران کد

ایران کد و GS1

منظور از ایران کد و GS1 چیست؟ در واقع ایران کد یک زبان سیستمی و زبان واحد در بین اقلام می باشد که این زبان …

ادامه مطلب...
Scroll to Top