بانی ثبت

الزام ارسال صورتحساب به سامانه مودیان مالیاتی
دارای نرم افرار متصل

ارائه دهنده برترین خدمات ثبتی و اداری

دسته: مشاغل خانگی

مشاغل خانگی

مشاغل خانگی و نحوه اخذ مجوز های مربوطه

تعریف مشاغل خانگی مشاغل خانگی به کسب و کارهایی اطلاق می شود که توسط افراد و یا اعضای یک خانواده در محیط مسکونی صورت می …

ادامه مطلب...
Scroll to Top